Pripojenie k MQTT brokeru je vo všeobecnosti veľmi jednoduché. Potrebujete k tomu buď voľne stiahnuteľnú aplikáciu alebo knižnicu pre daný programovací jazyk.

Pre rýchle testy či ladenie odporúčame tieto aplikácie:

  • V prostredí Windows/Mac – MQTT.fx

  • V prostredí Linux – mosquitto_sub / mosquitto_pub
    • súčasť inštalácie mosquitto MQTT brokera

Pre použitie vo vlastnej aplikácii odporúčame nasledovné knižnice podľa jazykov/platformy: