Na dennej báze publikujeme aktuálne štatistiky COVID-19 pre krajiny uvedené nižšie.
Stačí sa pripojiť na náš MQTT broker a budete odoberať topic COVID19/#.

 • Česko
 • Maďarsko
 • Poľsko
 • Rakúsko
 • Slovensko
 • Ukrajina

Dáta sú vo formáte JSON s nasledovnou štruktúrou:

{
  "data": {
   "Austria": {
    "Potvrdenych": 16404,
    "Aktivnych": 820,
    "Vyliecenych": 14951,
    "Umrti": 633,
    "Potvrdenych_delta": "+51",
    "Aktivnych_delta": "-18",
    "Vyliecenych_delta": "+69",
    "Umrti_delta": "+0",
    "Aktualizovane": "2020-05-21 11:32:44"
   },
   "Czechia": {
    "Potvrdenych": 8721,
    "Aktivnych": 2587,
    "Vyliecenych": 5830,
    "Umrti": 304,
    "Potvrdenych_delta": "+23",
    "Aktivnych_delta": "+11",
    "Vyliecenych_delta": "+12",
    "Umrti_delta": "+0",
    "Aktualizovane": "2020-05-21 01:32:52"
   },
   "Hungary": {
    "Potvrdenych": 3641,
    "Aktivnych": 1659,
    "Vyliecenych": 1509,
    "Umrti": 473,
    "Potvrdenych_delta": "+43",
    "Aktivnych_delta": "-15",
    "Vyliecenych_delta": "+55",
    "Umrti_delta": "+3",
    "Aktualizovane": "2020-05-21 07:32:41"
   },
   "Poland": {
    "Potvrdenych": 19983,
    "Aktivnych": 10566,
    "Vyliecenych": 8452,
    "Umrti": 965,
    "Potvrdenych_delta": "+244",
    "Aktivnych_delta": "+241",
    "Vyliecenych_delta": "+0",
    "Umrti_delta": "+3",
    "Aktualizovane": "2020-05-21 10:32:43"
   },
   "Slovakia": {
    "Potvrdenych": 1502,
    "Aktivnych": 229,
    "Vyliecenych": 1245,
    "Umrti": 28,
    "Potvrdenych_delta": "+6",
    "Aktivnych_delta": "-8",
    "Vyliecenych_delta": "+14",
    "Umrti_delta": "+0",
    "Aktualizovane": "2020-05-21 10:32:43"
   },
   "Ukraine": {
    "Potvrdenych": 19706,
    "Aktivnych": 12900,
    "Vyliecenych": 6227,
    "Umrti": 579,
    "Potvrdenych_delta": "+476",
    "Aktivnych_delta": "+189",
    "Vyliecenych_delta": "+272",
    "Umrti_delta": "+15",
    "Aktualizovane": "2020-05-21 08:33:02"
   }
  },
  "published": "2020-05-21 12:01:17"
 }
   

kde:

 • atribút „Aktualizovane“ je čas aktualizácie údajov na strane zdroja dát,
 • atribút „published“ je čas publikovania samotnej MQTT správy,
 • atribúty *_delta su rozdiely počtov voči predošlej aktualizácii, spravidla z predošlého dňa.

Zdrojom dát je www.arcgis.com