Meranie spotreby energií

EMS systém (Energy Management System) je neoddeliteľnou súčasťou efektívneho riadenia spotreby energie v rôznych odvetviach priemyslu. Jeho hlavným cieľom je získanie presného prehľadu o spotrebe elektrickej energie, vody, plynu, tepla a iných zdrojov. Na tento účel sa rôzne typy meračov spotreby, ako sú elektromery, vodomery, plynomery integrujú do EMS systému prostredníctvom komunikačných modulov.

Prvým krokom pri implementácii EMS systému je identifikácia všetkých relevantných meračov spotreby v podniku. Potom nasleduje výber a montáž IIoT modulov k týmto meračom. Tieto moduly slúžia na konverziu, zber a prenos dát do nadradeného systému, kde sú dáta historizované a spracované. Užívatelia majú potom okamžitý prístup k týmto dátam prostredníctvom real-time dashboardov, grafov a reportov.

EMS systém poskytuje podnikom mnoho výhod. Okrem monitorovania spotreby umožňuje aj identifikovať možnosti na zníženie spotreby energií. Týmto spôsobom môžu podniky dosiahnuť úspory energie a znížiť svoje náklady. EMS systém môže byť implementovaný na rôznych úrovniach, či už na úrovni celého podniku, výrobných hál alebo dokonca konkrétnych technologických celkov, v závislosti od požiadaviek a potrieb zákazníka.

S pomocou EMS systému sa podniky môžu efektívnejšie riadiť, minimalizovať straty energie a prispievať k udržateľnosti životného prostredia prostredníctvom lepšieho využitia energie. Je to nástroj, ktorý pomáha moderným podnikom dosiahnuť ich ciele v oblasti energetického manažmentu a zároveň prispieva k udržateľnej budúcnosti.

Mám záujem o bezplatnú cenovú ponuku

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu, navrhneme Vám efektívne riešenie šité na mieru.

 
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Súhlas s GDPR

Súvisiace články

No posts found!