Monitoring výrobných budov a datacentier

Systém manažmentu budov – BMS (Building Management System) a Systém manažmentu infraštruktúry dátových centier – DCIM (Data Center Infrastructure Management) sú systémy používané na monitorovanie a riadenie kritických infraštruktúrnych systémov.

BMS, známy aj ako BAS (Building Automation System) alebo Systém automatizácie budov, sa zameriava na monitorovanie a riadenie interných systémov v budovách, vrátane osvetlenia, napájania, vzduchotechniky, vykurovania, požiarnych a bezpečnostných systémov a systémov riadenia fyzických prístupov. Jeho využitie spočíva v zvyšovaní energetickej efektívnosti budov, optimalizácii využívania energie a jednotnom monitoringu všetkých systémov budov. Taktiež sa uplatňuje pri údržbe budov a pokročilých analýzach využitia systémov.

DCIM (Data Center Infrastructure Management) je systém zameraný na monitorovanie a riadenie prevádzky dátových centier. Hoci má určité spoločné prvky s BMS, jeho špecializáciou je monitorovanie a ovládanie komponentov, ktoré sú kritické pre chod dátových centier. Medzi tieto komponenty patria servery, dátové úložiská, sieťové prvky, racky, rozvádzače, napájacie zásuvky (PDU) záložné zdroje (UPS) a ďalšie.
DCIM monitoruje nielen stav jednotlivých komponentov (zapnuté/vypnuté), ale aj ich podrobné parametre v reálnom čase, ako je elektrická spotreba, prúdové zaťaženie a teplota. Tieto dáta sa potom analyzujú a využívajú na generovanie správ a upozornení, ktoré pomáhajú predchádzať potenciálnym problémom a optimalizovať prevádzku dátového centra.

Najčastejšou formou zobrazenie dát z BMS aj DCIM je dashboard, ktorý zobrazuje aktuálny celkový stav všetkých komponentov a indikuje prípadné nežiadúce stavy. Ďalším špecifikom takéhoto typu aplikácie je použitie širokej škály komunikačných protokolov ako Modbus, BACNet, SNMP, MQTT, OPC UA, REST a iné podľa možností jednotlivých zariadení. Nie je výnimka ani prenos dát z databázových systémov či pomocou textových súborov.

Mám záujem o bezplatnú cenovú ponuku

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu, navrhneme Vám efektívne riešenie šité na mieru.

 
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Súhlas s GDPR

Súvisiace články

No posts found!