IoT Industries Slovakia vznikla ako prirodzená odpoveď na dopyt po špičkových moderných riešeniach v rámci konceptov Internet of Things (IoT) a Industry 4.0.

Pomáhame zákazníkom z oblasti priemyslu nájsť jednoduché riešenia pre komplexné požiadavky. Ponúkame konzultácie, analýzy, nasadenie samotných riešení aj technickú podporu.

Naším cieľom je vytváranie dlhodobých partnerských vzťahov založených na dôvere v odbornosť. Projekty digitalizácie a digitálnej transformácie výrobných podnikov si vyžadujú iný prístup než doterajšie automatizačné projekty. Je to cesta postupných krokov, kde pridaná hodnota a finančná návratnosť sú primárne ukazovateľe.