MQTT Broker

Verejný MQTT Broker

Nasadenie a správa MQTT serverov

Konzultácie a poradenstvo k MQTT

mtt

EXTRÉMNE RÝCHLY

99.9% GARANTOVANÝ BEH

BEZPLATNÉ POUŽÍVANIE

TECHNICKÉ INFOROMÁCIE POTREBNÉ K PRIPOJENIU:

  • Server: mqtt.iotindustries.sk
  • Port: 1883
  • Šifrovaný port: 8883
  • Websocket port: 8000
  • Šifrovaný websocket port: 8800
  • Prihlasovacie údaje: žiadne (anonymný prístup – dočasné!)

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU:

  • Používajte unikátny namespace (i.e. „MJhkvy5ZOZ/doma/teplomer1/data“)
    Vygenerovaný náhodný reťazec môžete získať TUSubscribe na „#/“ a „+/“ topicy nie je možný

Viete dať subscribe iba na topicy, pre ktoré poznáte namespace
„#“ a „+“ môžu byť stále použité za koreňom topicu (napr. „MJhkvy5ZOZ/doma/+/data“ alebo „MJhkvy5ZOZ/#“)

Počet pripojení z jednej IP adresy nie je obmedzený

Pre aktuálne informácie o údržbe a aktualizáciách sa prihláste na odber správ TU

Ako sa pripojiť:

Pripojenie k MQTT brokeru je vo všeobecnosti veľmi jednoduché. Potrebujete k tomu buď voľne stiahnuteľnú aplikáciu alebo knižnicu pre daný programovací jazyk.

Pre rýchle testy či ladenie odporúčame tieto aplikácie:

V prostredí Windows/Mac – MQTT.fx
http://mqttfx.org/
jednoduché grafické rozhranie

V prostredí Linux – mosquitto_sub / mosquitto_pub
https://mosquitto.org/
bez grafického rozhrania (iba príkazový riadok)
súčasť inštalácie mosquitto MQTT brokera

Pre použitie vo vlastnej aplikácii odporúčame nasledovné knižnice podľa jazykov/platformy: